Thông tin văn bản
Công văn số 469/UBND-NCPC ngày 18/03/2019 Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch
Số ký hiệu: 469/UBND-NCPC Ngày ban hành: 18/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 469.ub.PDF