Thông tin văn bản
Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015

Ban hành Quy chế rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm phát luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 12/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/02/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm phát luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2015 Người ký:
Đính kèm: 122015QDUBND2015.doc