Thông tin văn bản
Văn bản số 8103/VP-KSTTHC ngày 12/09/2023 sao gửi Thông báo số 372/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
Số ký hiệu: 8103/VP-KSTTHC Ngày ban hành: 12/09/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông báo số 372/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230918092109.zip