Thông tin văn bản
Văn bản số 3326/VP-KTTC ngày 05/08/2016

Về việc : Sao gửi Thông tư số 28/2016/TT-BCA ngày 05/7/2016 của Bộ Công an về việc Hướng dẫn thực hiện Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Số ký hiệu: 3326/VP-KTTC Ngày ban hành: 05/08/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Sao gửi Thông tư số 28/2016/TT-BCA ngày 05/7/2016 của Bộ Công an về việc Hướng dẫn thực hiện Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3326VPKTTC2016.rar