Thông tin văn bản
Văn bản số 3942/VP-KTTC ngày 05/07/2019 Sao gửi Quyết định 118/QĐ-BCĐCCLHTCTCTD
Số ký hiệu: 3942/VP-KTTC Ngày ban hành: 05/07/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định 118/QĐ-BCĐCCLHTCTCTD
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3942VP-KTTC.rar