Thông tin văn bản
Văn bản số 1331/VP-TKTH ngày 04/03/2020 Sao gửi Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ giao và kết quả hoạt động của Tổ công tác tháng 2/2020
Số ký hiệu: 1331/VP-TKTH Ngày ban hành: 04/03/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ giao và kết quả hoạt động của Tổ công tác tháng 2/2020
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200306103700.zip