Thông tin văn bản
Văn bản số 2558/UBND-KTN ngày 18/10/2018 Lắp đặt trạm quan trắc nước mặt tự động trên sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông
Số ký hiệu: 2558/UBND-KTN Ngày ban hành: 18/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Lắp đặt trạm quan trắc nước mặt tự động trên sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2558.ub.PDF