Thông tin văn bản
Văn bản số 323/VP-KT ngày 13/01/2021 Sao gửi Thông tư số 52/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương
Số ký hiệu: 323/VP-KT Ngày ban hành: 13/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 52/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210114154928.zip