Thông tin văn bản
Báo cáo số 290/BC-UBND ngày 15/08/2019 Sơ kết tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2011-2020.
Số ký hiệu: 290/BC-UBND Ngày ban hành: 15/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Sơ kết tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2011-2020.
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 290.bc.signed.pdf