Thông tin văn bản
Văn bản số 10325/VP-NC ngày 14/11/2023 sao gửi Thông tư số 68/2023/TT-BTC ngày 08/11/2023 của Chính phủ
Số ký hiệu: 10325/VP-NC Ngày ban hành: 14/11/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 68/2023/TT-BTC ngày 08/11/2023 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20231116171203.zip