Thông tin văn bản
Công văn số 2123/UBND-NCPC ngày 26/09/2019 Chấn chỉnh công tác chỉnh lý tài liệu và sơ kết việc thực hiện Kế hoạch số 598/KH-UBND ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh
Số ký hiệu: 2123/UBND-NCPC Ngày ban hành: 26/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Chấn chỉnh công tác chỉnh lý tài liệu và sơ kết việc thực hiện Kế hoạch số 598/KH-UBND ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2123.ub.signed.pdf