Thông tin văn bản
Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 28/03/2019 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 09/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2019 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 09.qd.PDF