Thông tin văn bản
Văn bản số 5053/VP-KTTC ngày 17/09/2018 Về việc :góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 72/2015/TT-BTC
Số ký hiệu: 5053/VP-KTTC Ngày ban hành: 17/09/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc :góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 72/2015/TT-BTC
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5053.rar