Thông tin văn bản
Văn bản số 791/VP-NC ngày 29/01/2021 Sao gửi Công văn số 710/VPCP-PL ngày 28/01/2020 của Văn phòng Chính phủ
Số ký hiệu: 791/VP-NC Ngày ban hành: 29/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Công văn số 710/VPCP-PL ngày 28/01/2020 của Văn phòng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210201135942.zip