Thông tin văn bản
Kế hoạch số 2328/KH-UBND ngày 25/09/2020 Triển khai thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU, ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập hợp, đoàn kết công nhân tại các Khu công nghiệp (KCN), Khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) giai đoạn 2020-2025
Số ký hiệu: 2328/KH-UBND Ngày ban hành: 25/09/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU, ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập hợp, đoàn kết công nhân tại các Khu công nghiệp (KCN), Khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) giai đoạn 2020-2025
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 2328 ub.signed.pdf