Thông tin văn bản
Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 20/07/2023 Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 101/NQ-HĐND Ngày ban hành: 20/07/2023
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kế hoạch - Quy hoạch Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2023 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 101-NQ-HDND - SUNG DUNG NGAN SACH LV GIAO THONG VAN TAI.pdf