Thông tin văn bản
Công văn số 494/UBND-KTTC ngày 20/03/2019 chấn chỉnh công tác phối hợp, góp ý văn bản, báo cáo, cung cấp thông tin
Số ký hiệu: 494/UBND-KTTC Ngày ban hành: 20/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: chấn chỉnh công tác phối hợp, góp ý văn bản, báo cáo, cung cấp thông tin
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 494.ub.PDF