Thông tin văn bản
Văn bản số 3879/VP-KTTC ngày 03/07/2019 sao gửi Nghị quyết số 43/NQ-CP và số 45/NQ-CP về báo cáo của Chính phủ
Số ký hiệu: 3879/VP-KTTC Ngày ban hành: 03/07/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị quyết số 43/NQ-CP và số 45/NQ-CP về báo cáo của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3879VP-KTTC.rar