Thông tin văn bản
Quyết định số 64/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Số ký hiệu: 64/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/12/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 18 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 642013QDUBND2013.doc