Thông tin văn bản
Văn bản số 3273/VP-KTN ngày 03/08/2016

Về việc : Triển khai thực hiện Thông tư số 20/2016/TT-BGTVT ngày 20/7/2016

Số ký hiệu: 3273/VP-KTN Ngày ban hành: 03/08/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Triển khai thực hiện Thông tư số 20/2016/TT-BGTVT ngày 20/7/2016

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3273VPKTN2016.rar