Thông tin văn bản
Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 10/05/2018 Bổ sung quy hoạch chợ và siêu thị vào Khoản 4 Mục III Phần thứ hai Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 của ủy ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu: 15/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/05/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Bổ sung quy hoạch chợ và siêu thị vào Khoản 4 Mục III Phần thứ hai Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 của ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực: Kế hoạch - Quy hoạch Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2018 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 15.pdf