Thông tin văn bản
Văn bản số 735/VP-KTTC ngày 15/02/2019 (CKS) sao gửi Nghị định số 08/2019/NĐ-CP, ngày 23/01/2019 của Chính phủ
Số ký hiệu: 735/VP-KTTC Ngày ban hành: 15/02/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) sao gửi Nghị định số 08/2019/NĐ-CP, ngày 23/01/2019 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 735.rar