Văn bản khác - Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
145/NQ-HĐND 22/03/2024 HĐND Tỉnh Nghị quyết về giao biên chế cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2024
144/NQ-HĐND 22/03/2024 HĐND Tỉnh Nghị quyết thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045
143/NQ-HĐND 22/03/2024 HĐND Tỉnh Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024 - đợt 1
142/NQ-HĐND 22/03/2024 HĐND Tỉnh Nghị quyết về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024- đợt 2
141/NQ-HĐND 22/03/2024 HĐND Tỉnh Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách nhà nước
140/NQ-HĐND 22/03/2024 HĐND Tỉnh Nghị quyết phê duyệt kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án Lắp đặt hệ thống camera giám sát công nghệ cao tại các cửa khẩu
139/NQ-HĐND 22/03/2024 HĐND Tỉnh Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bời Lời (đoạn từ ngã ba Lâm Vồ đến ngã tư Đại Đồng)
138/NQ-HĐND 22/03/2024 HĐND Tỉnh Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
137/NQ-HĐND 22/03/2024 HĐND Tỉnh Nghị quyết Miễn nhiệm Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
136/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X nhiệm kỳ 2021-2026
135/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024 về "Công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn tỉnh
134/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024
132/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết thông qua Đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tây Ninh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tây Ninh
131/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết về việc phê duyệt số lượng cán bộ, công chức và người lao động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024
130/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
129/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
128/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết về việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023- đợt 3
127/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024
126/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2024
125/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2024
124/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022
123/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Trường Hòa-Chà Là (Đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến ĐT.784)
122/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 1
121/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bờ kè chống sạt lở suối Cần Đăng chảy qua trung tâm thị trấn Tân Biên huyện Tân Biên
120/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công năm 2024 - nguồn ngân sách nhà nước
119/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
133/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Về kết quả giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
118/NQ-HĐND 07/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiến tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu tại Kỳ họp thứ 10, Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
117/NQ-HĐND 02/10/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Thông qua Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
116/NQ-HĐND 22/09/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết về việc chấp thuận chuyển mục đích sử dung đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023-đợt 2
115/NQ-HĐND 22/09/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023-đợt 3
114/NQ-HĐND 22/09/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
113/NQ-HĐND 22/09/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách nhà nước
112/NQ-HĐND 22/09/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025
111/NQ-HĐND 22/09/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang đường Cách mạng tháng tám (Đoạn từ cầu Quang đến đường Điện Biên Phủ)
110/NQ-HĐND 22/09/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư trên địa bàn thị xã Trảng Bàng
109/NQ-HĐND 22/09/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Trường Chinh (Đoạn từ ĐT.781 đến đường 30/4)
108/NQ-HĐND 22/09/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh - giai đoạn 1
88/NQ-HĐND 20/07/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
89/NQ-HĐND 20/07/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao (giai đoạn 2)
90/NQ-HĐND 20/07/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường vào Đồn biên phòng Suối Lam
91/NQ-HĐND 20/07/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.784C (Bàu Năng - Bàu Cóp)
92/NQ-HĐND 20/07/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo một số hạng mục, công trình thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam
93/NQ-HĐND 20/07/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam
94/NQ-HĐND 20/07/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đường kết nối với cửa khẩu quốc tế Tân Nam (đoạn từ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tân Nam đến ngã ba giao ĐT.788 và ĐT.783)
95/NQ-HĐND 20/07/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh (giai đoạn 2)
96/NQ-HĐND 20/07/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách nhà nước
97/NQ-HĐND 20/07/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023-đợt 2
98/NQ-HĐND 20/07/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 1 năm 2023
99/NQ-HĐND 20/07/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết về phê chuẩn bổ sung quyết toán ngân sách địa phương năm 2021
100/NQ-HĐND 20/07/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
101/NQ-HĐND 20/07/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
102/NQ-HĐND 20/07/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
103/NQ-HĐND 20/07/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
104/NQ-HĐND 20/07/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
105/NQ-HĐND 20/07/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết về giao biên chế cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
106/NQ-HĐND 20/07/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024
86/NQ-HĐND 18/07/2023 HĐND Tỉnh Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026
87/NQ-HĐND 18/07/2023 HĐND Tỉnh Nghị Quyết Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026
68/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
85/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”
84/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2023
78/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị cho 06 Trung tâm Y tế tuyến huyện và 42 Trạm Y tế xã, tỉnh Tây Ninh
76/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia
75/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
74/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 2 năm 2022
73/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023
72/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2023
71/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023
67/NQ-HĐND 08/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026- KHT6
64/NQ-HĐND 24/08/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư Trang thiết bị cho 06 Trung tâm Y tế huyện và 42 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Tây Ninh
63/NQ-HĐND 24/08/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật
65/NQ-HĐND 24/08/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022
66/NQ-HĐND 24/08/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết về viêc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
59/NQ-HĐND 20/07/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết về phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên năm 2022
60/NQ-HĐND 20/07/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
58/NQ-HĐND 20/07/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 2
57/NQ-HĐND 20/07/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
56/NQ-HĐND 19/07/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026
53/NQ-HĐND 12/05/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết thông qua nội dung nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045
51/NQ-HĐND 12/05/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết về chuyển mục đích sử dung đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 1 năm 2022
50/NQ-HĐND 24/01/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết về việc chuyển sinh hoạt Tổ đại biểu Hội đồng nhân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
15/NQ-HĐND 01/07/2021 HĐND Tỉnh Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025
13/NQ-HĐND 01/07/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết về kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tây Ninh
15/NQ-HDND 01/07/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết phê chuẩn đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025
14/NQ-HĐND 01/07/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 2 năm 2021 và điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
12/NQ-HĐND 01/07/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
11/NQ-HĐND 30/06/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021
02/NQ-HĐND 30/06/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
03/NQ-HĐND 30/06/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
07/NQ-HĐND 30/06/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026
06/NQ-HĐND 30/06/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026
05/NQ-HĐND 30/06/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
04/NQ-HĐND 30/06/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
01/NQ-HĐND 30/06/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH01: Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.
10/NQ-HĐND 30/06/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu chức danh Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026
09/NQ-HĐND 30/06/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026
08/NQ-HĐND 30/06/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết về quy định số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
17/NQ-HĐND 28/05/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết đồng thuận đề xuất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài
18/NQ-HĐND 28/05/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789
20/NQ-HĐND 28/05/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án , công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 1 năm 2021
19/NQ-HĐND 28/05/2021 HĐND Tỉnh Cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách nhà nước
07/NQ-HĐND 23/03/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định về nội dung chi, mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
10/NQ-HĐND 23/03/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết: Miễn nhiệm UV.UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 (Nguyễn Hoàng Nam và Dương Quốc Khánh)
11/NQ-HĐND 23/03/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết: Miễn nhiệm Phó Trưởng Ban HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 (Phạm Văn Đặng và Kim Thị Hạnh)
12/NQ-HĐND 23/03/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết: Xác nhận kết quả bầu UV.UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 (Phạm Văn Đặng, Phạm Ngọc Hải, Kiều Công Minh, Nguyễn Thị Kim Quyên)
08/NQ-HĐND 23/03/2021 HĐND Tỉnh Tán thành Đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tây Ninh là đô thị loại tỉnh Tây Ninh
09/NQ-HĐND 23/03/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết: Đặt tên Cầu Bến Cây Ổi (huyện Châu Thành), Cầu An Phước (Thị xã Trảng Bàng)
21/NQ-HĐND 31/07/2020 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH17: về kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020.
20/NQ-HĐND 31/07/2020 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH17: Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh Tây Ninh.
18/NQ-HĐND 31/07/2020 HĐND Tỉnh Miễn nhiễm ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021
17/NQ-HĐND 31/07/2020 HĐND Tỉnh Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021
19/NQ-HĐND 31/07/2020 HĐND Tỉnh Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021
07/NQ-HĐND 29/05/2020 HĐND Tỉnh Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020
08/NQ-HĐND 29/05/2020 HĐND Tỉnh Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020
51/NQ-HĐND 06/12/2019 HĐND Tỉnh Nghị Quyết KH thứ 14: Nghị Quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2020
50/NQ-HĐND 06/12/2019 HĐND Tỉnh Nghị Quyết KH thứ 14: Nghị Quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
17/2019/NQ-HĐND 06/12/2019 HĐND Tỉnh Nghị Quyết Kỳ họp thứ 14: Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
39/NQ-HĐND 06/12/2019 HĐND Tỉnh Nghị Quyết Kỳ họp thứ 14: Về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
40/NQ-HĐND 06/12/2019 HĐND Tỉnh Nghị Quyết Kỳ họp thứ 14: Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020
41/NQ-HĐND 06/12/2019 HĐND Tỉnh Nghị Quyết Kỳ họp thứ 14: Phân bổ ngân sách địa phương năm 2020
42/NQ-HĐND 06/12/2019 HĐND Tỉnh Nghị Quyết Kỳ họp thứ 14: Về giao bổ sung biên chế công chức năm 2019
43/NQ-HĐND 06/12/2019 HĐND Tỉnh Nghị Quyết Kỳ họp thứ 14: Về giao biên chế công chức năm 2020
44/NQ-HĐND 06/12/2019 HĐND Tỉnh Nghị Quyết Kỳ họp thứ 14: Phê duyệt chỉnh chủ trương đầu tư sự án Dường Trưng Nữ Vương đoạn từ cầu Thái Hòa đến Quốc lộ 22B
46/NQ-HĐND 06/12/2019 HĐND Tỉnh Nghị Quyết Kỳ họp thứ 14: Phê duyệt chủ trương đầu tư tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh thuộc dự án Đầu tư xây dựng Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài
47/NQ-HĐND 06/12/2019 HĐND Tỉnh Nghị Quyết Kỳ họp thứ 14: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 1
48/NQ-HĐND 06/12/2019 HĐND Tỉnh Nghị Quyết Kỳ họp thứ 14: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Châu Thành - giai đoạn 1
33/QĐ-HĐND 04/10/2019 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH13: Thành lập thị xã Hòa Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Hòa Thành, Tây Ninh.
34/QĐ-HĐND 04/10/2019 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH13: Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
12/NQ-HĐND 11/07/2019 HĐND Tỉnh Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị cho bệnh viện tỉnh, huyện.
01/NQ-HĐND 12/04/2019 HĐND Tỉnh Nghị quyết kỳ họp thứ 11: về phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019.
02/NQ-HĐND 12/04/2019 HĐND Tỉnh Nghị quyết kỳ họp thứ 11: về đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Đường tuần tra biên giới (Đoạn từ cầu Sài Gòn 2 đến cửa khẩu Xa Mát)
03/NQ-HĐND 12/04/2019 HĐND Tỉnh Nghị quyết kỳ họp 11: Phê duyệt kinh phí kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2019 – 2020.
04/NQ-HĐND 12/04/2019 HĐND Tỉnh Nghị quyết kỳ họp thứ 11: Miễn nhiệm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh "Lê Anh Tuấn"
05/NQ-HĐND 12/04/2019 HĐND Tỉnh Nghị quyết kỳ họp 11: Phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh "Mai Văn Hải - Nguyễn Trọng Tấn"
06/NQ-HĐND 12/04/2019 HĐND Tỉnh Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh
07/NQ-HĐND 12/04/2019 HĐND Tỉnh Xác nhận Kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh
08/NQ-HĐND 12/04/2019 HĐND Tỉnh Nghị quyết kỳ họp thứ 11: Cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (Trần Lưu Quang)
2189/QĐ-UBND 01/09/2018 HĐND Tỉnh Cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, Q sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Trí Việt Tây Ninh
51/NQ-HĐND 08/12/2017 HĐND Tỉnh

 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Tây Ninh năm 2018

 

52/NQ-HĐND 08/12/2017 HĐND Tỉnh

 Thông qua những vấn đề phát sinh trong năm 2017 thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

09/QĐ-HĐND 15/05/2017 HĐND Tỉnh

 Phân công nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

10/QĐ-HĐND 15/05/2017 HĐND Tỉnh

 Phân công nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

11/QĐ-HĐND 15/05/2017 HĐND Tỉnh

 Phân công nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

49/NQ-HĐND 09/12/2016 HĐND Tỉnh

Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân tỉnh Tây Ninh năm 2017

33/NQ-HĐND 08/12/2016 HĐND Tỉnh

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015

36/NQ-HĐND 08/12/2016 HĐND Tỉnh

Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017

16/NQ-HĐND 16/07/2014 HĐND Tỉnh

Về giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2014

17/NQ-HĐND 16/07/2014 HĐND Tỉnh

V/v bãi bỏ Ngị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành hết hiệu lực

23/NQ-HĐND 12/07/2013 HĐND Tỉnh

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND Về giao biên chế công chức, viên chức sự nghiệp năm 2013