Thông tin văn bản
Văn bản số 543/VP-NC ngày 20/01/2021 Sao gửi Thông báo số 13/TB-VPCP ngày 16-01/2021
Số ký hiệu: 543/VP-NC Ngày ban hành: 20/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông báo số 13/TB-VPCP ngày 16-01/2021
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210122142022.zip