Thông tin văn bản
Báo cáo số 256/BC-UBND ngày 19/07/2019 Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn kế hoạch đầu tư công các dự án thuộc địa phương quản lý quý II năm 2019
Số ký hiệu: 256/BC-UBND Ngày ban hành: 19/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn kế hoạch đầu tư công các dự án thuộc địa phương quản lý quý II năm 2019
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 256.bc.signed.pdf