Thông tin văn bản
Văn bản số 6334/VP-KGVX ngày 16/11/2018 (CKS) Sao gửi TT 27/2018/TT-BYT hướng dẫn thực hiện BHYT và khám bệnh, chữa bệnh BHYT liên quan đến HIV/AIDS
Số ký hiệu: 6334/VP-KGVX Ngày ban hành: 16/11/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) Sao gửi TT 27/2018/TT-BYT hướng dẫn thực hiện BHYT và khám bệnh, chữa bệnh BHYT liên quan đến HIV/AIDS
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6334.rar