Thông tin văn bản
Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 27/07/2020 Ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 28/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/07/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2020 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 28 qppl.signed.pdf