Thông tin văn bản
Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 01/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/01/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01 năm 2022 Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 01 qppl.signed.pdf