Thông tin văn bản
Văn bản số 3915/VP-KTTC ngày 28/08/2017

Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến Đề cương xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, TTĐB, TNDN, TNCN và thuế tài nguyên

Số ký hiệu: 3915/VP-KTTC Ngày ban hành: 28/08/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến Đề cương xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, TTĐB, TNDN, TNCN và thuế tài nguyên

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3915VPKTTC2017.rar