Thông tin văn bản
Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 21/01/2021 Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu: 07/CT-UBND Ngày ban hành: 21/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu: Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 07 ct.signed.pdf