Thông tin văn bản
Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 07/10/2019 Đánh giá tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Số ký hiệu: 350/BC-UBND Ngày ban hành: 07/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Đánh giá tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 350.bc.signed.pdf