Thông tin văn bản
Kế hoạch số 521/KH-UBND ngày 22/03/2019 Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 521/KH-UBND Ngày ban hành: 22/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 521.ub.PDF