Thông tin văn bản
Văn bản số 3706/VP-KT ngày 28/04/2023 Về việc: sao gửi Nghị định số 16/2023/NĐ-CP ngày 25/5/2023 của Chính phủ
Số ký hiệu: 3706/VP-KT Ngày ban hành: 28/04/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc: sao gửi Nghị định số 16/2023/NĐ-CP ngày 25/5/2023 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230515103250.zip