Thông tin văn bản
Văn bản số 3802/VP-KTTC ngày 01/09/2016

Về việc :Ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí

Số ký hiệu: 3802/VP-KTTC Ngày ban hành: 01/09/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :Ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3802VPKTTC2016.rar