Thông tin văn bản
Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá bồi thường đối với cây trồng và vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 02/2023/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/01/2023
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá bồi thường đối với cây trồng và vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01 năm 2023 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 02 qppl 2023.signed.pdf