Thông tin văn bản
Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 34/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/10/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 08 năm 2017 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 342017QDUBND2017.pdf