Thông tin văn bản
Văn bản số 9639/VP-KTTC ngày 27/12/2020 Sao gửi Nghị định của Chính phủ đến các Sở, ban, ngành chức năng; UBND các huyện, thị xã, thành phố biết, căn cứ thực hiện
Số ký hiệu: 9639/VP-KTTC Ngày ban hành: 27/12/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định của Chính phủ đến các Sở, ban, ngành chức năng; UBND các huyện, thị xã, thành phố biết, căn cứ thực hiện
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201228135309.zip