Thông tin văn bản
Công văn số 1218/UBND-KT ngày 26/04/2021 Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo các quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020
Số ký hiệu: 1218/UBND-KT Ngày ban hành: 26/04/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo các quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 1218 ub.(2) huong dan lap ke hoach dau tu cong.signed.pdf