Thông tin văn bản
Văn bản số 5222/VP-KT ngày 20/07/2022 Sao gửi Quyết định số 1421/QĐ-BTC ngày 15/7/2022 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 5222/VP-KT Ngày ban hành: 20/07/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 1421/QĐ-BTC ngày 15/7/2022 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220725085526.zip