Thông tin văn bản
Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015

Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016

Số ký hiệu: 59/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/12/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 14 năm 2015 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 592015QDUBND2015.doc