Thông tin văn bản
Báo cáo số 56/BC-UBND ngày 27/02/2020 Báo cáo tổng hợp kết quả Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2019.
Số ký hiệu: 56/BC-UBND Ngày ban hành: 27/02/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng hợp kết quả Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2019.
Lĩnh vực: Tổng hợp Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 56bc.signed.pdf