Thông tin văn bản
Văn bản số 5953/VP-KGVX ngày 30/11/2018 sao gừi Quyết định số 426/QĐ-TCTCPĐT
Số ký hiệu: 5953/VP-KGVX Ngày ban hành: 30/11/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gừi Quyết định số 426/QĐ-TCTCPĐT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5953.rar