Thông tin văn bản
Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013

Số ký hiệu: 26/2012/NQ-HĐND Ngày ban hành: 07/12/2012
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 13 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: 262012NQHDND2012.doc