Thông tin văn bản
Văn bản số 4333/VP-NC ngày 13/08/2018 Về việc : Sao gửi Thông tư số 11/2018/TT-BTP bãi bỏ 1 số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bồi thường nhà nước
Số ký hiệu: 4333/VP-NC Ngày ban hành: 13/08/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc : Sao gửi Thông tư số 11/2018/TT-BTP bãi bỏ 1 số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bồi thường nhà nước
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4333.rar