Thông tin văn bản
Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 29/04/2020 Thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 15/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/04/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2020 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 15 qppl.signed.pdf