Thông tin văn bản
Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 27/08/2018 Danh sách mã định danh các đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 2133/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/08/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Danh sách mã định danh các đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2133.pdf