Thông tin văn bản
Văn bản số 630/VP-KGVX ngày 31/01/2023 sao gửi Quyết định 2667/QĐ-BKHCN Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KHCN và ĐMST đến năm 2025.
Số ký hiệu: 630/VP-KGVX Ngày ban hành: 31/01/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định 2667/QĐ-BKHCN Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KHCN và ĐMST đến năm 2025.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230203083859.zip