Thông tin văn bản
Kế hoạch số 339/KH-UBND ngày 04/02/2021 Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021
Số ký hiệu: 339/KH-UBND Ngày ban hành: 04/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 339 ub.signed.pdf