Thông tin văn bản
Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 09/09/2011

Về việc Tổ chức triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Số ký hiệu: 15/CT-UBND Ngày ban hành: 09/09/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu:

Về việc Tổ chức triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Sổ 11 năm 2011 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: CT-15.doc