Thông tin văn bản
Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 01/08/2014

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát

Số ký hiệu: 20/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành: 01/08/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2014 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 202014QDUBND2014.doc